T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İstanbul Maltepe İlçe Halk Kütüphanesi

Saatleri Ayarlama Ensititüsü


saatleri ayarlama ensititüsü.jpg

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiiri sembolist bir ifade üzerine kurulmuştur. Aynı anlatım tarzı romanlarına da zaman zaman sirayet eder. "Saatleri Ayarlama Ensitüsü" toplumumuzun bu değişme süreci içindeki durumunu, fertten yola çıkarak topluma varan bir teknikle anlatıyor.